niedziela, 25 listopada 2012

Zdarzenia - SheetSelectionChange

VBA pozwala na przechwycenie zdarzeń wywoływanych w Excel - Np otwarcie arkusza czy dodanie nowej zakładki. Opcja ta pozwala na zdefiniowanie własnej obsługi popularnych czynności wykonywanych w arkuszu.

Na początek ciekawy przykład ze zdarzeniem SheetSelectionChange - czyli akcją wywoływaną w momencie zmiany zaznaczenia w arkuszu.

Poniżej skrypt dynamicznie kolorujący  tło aktualnie zaznaczonych komórek.


Na początek można wygenerować pusty skrypt dla odpowiedniego zdarzenia.
Uwaga! W okienku rozwijanym opcję General zmieniamy na Workbook tak by można było z listy rozwijanej wybrać odpowiednią opcję.A potem w to miejsce pustego wklejamy poniższe makro

'wymuszamy jawna deklaracje zmiennych
Option Explicit
Public staryZakres As Range, staryKolor As Single


Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, _
  ByVal Target As Range)
  
  'ignorowanie bledow (gdyby np staryZakres, staryKolor nie istnialy)
  On Error Resume Next
  
  staryZakres.Interior.ColorIndex = staryKolor
  staryKolor = Target.Interior.ColorIndex
  
  Target.Interior.ColorIndex = 45
  
  Set staryZakres = Target
End Sub

Inne zdarzenia dostępne z poziomu arkusza to:
 • Activate
 • AddinInstall
 • AddinUninstall
 • AfterXmlExport
 • AfterXmlImport
 • BeforeClose
 • BeforePrint
 • BeforeSave
 • BeforeXmlExport
 • BeforeXmlImport
 • Deactivate
 • NewSheet
 • Open
 • PivotTableCloseConnection
 • PivotTableOpenConnection
 • RowsetComplete
 • SheetActivate
 • SheetBeforeDoubleClick
 • SheetBeforeRightClick
 • SheetCalculate
 • SheetChange
 • SheetDeactivate
 • SheetFollowHyperlink
 • SheetPivotTableUpdate
 • SheetSelectionChange
 • Sync
 • WindowActivate
 • WindowDeactivate
 • WindowResize

2 komentarze:

 1. Witam .Wiele jest tematów na temat kopiowania danych z arkusza do arkusza lecz nie mogę wykombinować jak
  1.Skopiować tabelkę z zawartością zachowując format czcionkę etc.
  2.W tabeli w arkuszu kopiowanym czasami zwiększam ilość wierszy lecz moje makro tylko kopiuje 7 nie koryguje tego że dodano np.2 wiersze.Dodam że 7 wiersz to wyniki z poprzednich wiec wiersze zawsze dodawane są przed 7.
  3.Po skopiowaniu Tabeli dane powinny być skasowane lecz odmiennie do kopiowania tabele tym razem mi kasuje a nie powinno kasować linii tabeli lecz same dane.

  Makro jakie wydzióbałem

  Sub Przenies2()
  Dim OstW As Long, OstWA As Long
  Sheets("Dane").Select
  OstWA = Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
  Range(Cells(7, 1), Cells(OstWA, 8)).Select
  Selection.Copy
  Sheets("Osoby").Select
  OstW = Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  Cells(OstW + 3, 1).Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  :=False, Transpose:=False
  inf = MsgBox("Usunąć dane z 'Dane'?", vbYesNo, "UWAGA")
  If inf = vbYes Then
  Sheets("Dane").Select
  Range(Cells(7, 1), Cells(OstWA, 8)).Select
  Selection.Clear
  Cells(7, 1).Select
  End If
  End Sub

  Czy ktoś jest wstanie pomóc rozwiązać ten problem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ad 1)

   tak na szybko: zmień xlPasteValues na xlPasteAll

   xlPasteAll - kopiuje wszystko zamiast samych wartości

   Usuń