wtorek, 27 listopada 2012

Kolory RGB w Excel VBA

RGB Excel

Wypełniamy kolumny A, B, C zgodnie z tym co widać na obrazku i uruchamiamy makro. Funkcja RGB uzupełnia kolor tła wyliczony na podstawie trzech składowych palety RGB.

Sub KolorRGB()

  maxWiersz = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  
  For i = 2 To maxWiersz
    
    R = Cells(i, 1).Value
    G = Cells(i, 2).Value
    B = Cells(i, 3).Value
    Cells(i, 4).Interior.Color = RGB(R, G, B)
    
  Next i
  
End Sub

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza