sobota, 24 listopada 2012

Dodawanie wierszy w całym arkuszu

Dawno temu przegapiłem prośbę o skrypt:

"Dodanie tylu wierszy poniżej wiersza A, ile wskazywała by wartość np w komórce A1 i tak przez cały arkusz?"

excel nowe wiersze


Tworzymy skrypt VBA:
Option Explicit

Sub DodajWierszePoniżej()

  Dim i, j As Integer
  Range("A1").Select
  
  ' szukamy od ostatniego wiersza i jedziemy do samej gory
  For i = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row To 1 Step -1
    
    'jesli komorka z kolumny A nie jest pusta
    If (Not IsNull(Cells(i, 1))) Then
    
     'jesli komorka z kolumny A jest numeryczna
     If (IsNumeric(Cells(i, 1))) Then
     
     'dodaj po niej tyle wierszy ile jest w kolumnie A
      For j = 1 To Cells(i, 1).Value

        'dodaj wiersze nad nastepnym
        Cells(i + 1, 1).EntireRow.Insert

      Next j
     
     End If
     
    End If
    
  Next i

End Sub

A po jego uruchomieniu otrzymujemy (ALT + F8)

excel nowe wiersze


1 komentarz:

 1. Witam.
  Czy jest możliwość aby makro wraz z dodawaniem wierszy kopiowało wartość z kolumny drugiej w nowo powstałe puste komórki poniżej?

  OdpowiedzUsuń