sobota, 24 listopada 2012

Dodawanie ustalonej liczby wierszy pod pierwszym

1. Dodajemy nowe makro (ALT + F11) i dla "This Workbook" wklejamy skrypt dodający po pierwszym tyle wierszy ile stanowi wartość w komórce A1.

Option Explicit

Sub DodajWierszePodPierwszym()

  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To Range("A1").Value
    Range("A2").Select
    Selection.EntireRow.Insert
  Next i

End Sub

Option Explicit - odpowiada za jawne wymuszenie deklaracji zmiennych w skrypcie.

2. Tworzymy nowy przycisk na arkuszu i przypisujemy mu makro DodajWierszePodPierwszym.

I oto efekt - po kliknięciu w dodaj pojawiły się dwa nowe wiersze.

excel dodaj wiersze

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza