niedziela, 25 listopada 2012

Kolory ColorIndex w VBA - pełna lista


Aby wywołać okno pobierania koloru podstawowego należy uruchomić skrypt:

Sub OkienkoKolor()

  Application.Dialogs.Item(xlDialogColorPalette).Show

End Sub

A to skrypt generujący pełną listę kolorów


Sub KoloryColorIndex()

    For i = 0 To 56
      
      Cells(i + 1, 1).Interior.ColorIndex = i
      Cells(i + 1, 1).Value = "Kolor " & i
      
      Cells(i + 1, 2).Font.ColorIndex = i
      Cells(i + 1, 2).Value = "Kolor " & i
      Cells(i + 1, 3) = "#" & _
        Right("000000" & Hex(Cells(i + 1, 1).Interior.Color), 6)
    
    Next i

End Sub

I dodatkowo:

xlColorIndexNone = -4142 ' brak koloru 
xlColorIndexAutomatic = -4105
xlAutomatic = -4105

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz