wtorek, 17 lipca 2007

Wklej specjalnie - PasteSpecial

Oto proste makro, które może być używane do zamiany formuł na wartości. Ale i nie tylko...

Sub zmianaTypuKomorki()
  Selection.Copy
  Selection.PasteSpecial _
    Paste:=xlPasteValues, _
    Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, _
    Transpose:=False
End Sub

Selection to nic innego jak instancja klasy Region (aktualne zaznaczenie)

Zamiast xlPasteValues (wklejanie przez wartości) można stosować

xlPasteFormulas (formuły)
xlPasteFormats (formatowanie)
xlPasteComments (komentarze)
xlPasteAll (wszystko)
xlPasteAllExceptBorders (wszystko bez ramek)

W ten sposób można zbudować sobie kilka podręcznych makr znacznie przyspieszających codzienne czynności.

Zobacz też pokrewne: Kopiuj wklej od podstaw

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza