wtorek, 17 lipca 2007

Kopiuj wklej od podstaw

Ten banalnie prosty i dobrze wszystkim znany zestaw skrótów CTRL+C, CTRL+V stosowany powszechnie przez wszystkich chyba użytkowników PC-tów może użytkownika Excela przyprawić o ból głowy.

Problem tkwi w nieświadomości. Używamy bo znamy... na pozór działa ale jednak nie do końca. Co zrobić z tym fantem? Nie stosować? Ależ stosować! Tylko z głową!

Kopiuj, wklej działa poprawnie dopóki, dopóty nie stosujemy formuł (np komórki postaci =a1*7)

Jeżeli arkusz takowe posiada to kopiowane kończy się najczęściej wynikiem ARG :-/

Pośrednie rozwiązanie znajduje się w menu (zastępstwo dla CTRL+V):

Edycja | Wklej specjalnie...

W zależności od zawartości schowka (co co kopiowane jest do pamięci podręcznej po naciśnięciu CTRL + C) opcja ta pokazuje kilka różnych wersji okienka.

Gdy skopiujemy fragment komórek Excela pojawi się okno przesiąknięte opcjami. Najistotniejszymi na początek będą: Formuły i Wartości.

Gdy wkleimy wg. formuł Excel pobierze informacje potrzebne do wyliczenia wartości w poszczególnych komórkach (to samo co było w pierwowzorze). Dodatkowo pozmienia automatycznie (niestety trochę topornie - ale zawsze...) adresy - podobnie jak przy standardowym kopiuj - wklej.

Ciekawsze jest wklejanie samych wartości - wtedy formuły (wzory) zostaną "zgubione" a wklejone na twardo wartości pochodzić będą prosto z pierwowzorów - m.in. pól wyliczalnych.

Z tego więc powodu podobne kopiowanie psuje całą automatyzację arkusza. Jest jednak bardzo pomocne, gdy jego automatyzacja rozwala nam wszystkie pomysły i blokuje dopisywanie dodatków :P

Zobacz też rozwiązanie tego problemu w VBA: Wklej specjalnie PasteSpecial

Dla Excela rozwiązanie problemów kopiuj wklej to:
Range("A1:B2").Select

lub to samo:
Range(Range("A1"), Range("B2")).Select

(można też oczywiście używać już wcześniej wykonanych selekcji) i najważniejsza część:
Selection.Copy
Range( ...adresy... ).Select
ActiveSheet.Paste

Application.CutCopyMode = False
Sztuczka: kopiuj co -> gdzie

Range("A1").Copy Range("E2:E10")

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza