sobota, 6 kwietnia 2013

Nowe wpisy

Po nowe wpisy zapraszam na: binarki.blogspot.com

niedziela, 25 listopada 2012

Kolory ColorIndex w VBA - pełna lista


Aby wywołać okno pobierania koloru podstawowego należy uruchomić skrypt:

Zdarzenia - SheetSelectionChange

VBA pozwala na przechwycenie zdarzeń wywoływanych w Excel - Np otwarcie arkusza czy dodanie nowej zakładki. Opcja ta pozwala na zdefiniowanie własnej obsługi popularnych czynności wykonywanych w arkuszu.

Na początek ciekawy przykład ze zdarzeniem SheetSelectionChange - czyli akcją wywoływaną w momencie zmiany zaznaczenia w arkuszu.

Poniżej skrypt dynamicznie kolorujący  tło aktualnie zaznaczonych komórek.

sobota, 24 listopada 2012

Dodawanie wierszy w całym arkuszu

Dawno temu przegapiłem prośbę o skrypt:

"Dodanie tylu wierszy poniżej wiersza A, ile wskazywała by wartość np w komórce A1 i tak przez cały arkusz?"

excel nowe wiersze

Dodawanie ustalonej liczby wierszy pod pierwszym

1. Dodajemy nowe makro (ALT + F11) i dla "This Workbook" wklejamy skrypt dodający po pierwszym tyle wierszy ile stanowi wartość w komórce A1.

Option Explicit

Sub DodajWierszePodPierwszym()

  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To Range("A1").Value
    Range("A2").Select
    Selection.EntireRow.Insert
  Next i

End Sub

Zamiana znaków - usuwanie spacji z ciągu znaków w Excel


=PODSTAW(A2;" ";"")

Formuła zamienia spację na "nic".